Arbejder ...

loading

Pokalkvalifikation 9. HK 2017  

Indbydelse

9. HK’s Pokalturnering 2017

Hermed indbydes til årets pokalturnering i 9. hovedkreds.

Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s pokalstævne pinsedag, søndag den 4. juni 2017 i Svendborg. Se www.skak.dk for nærmere information.

Turneringen spilles som et samlet stævne på Vestervangskolen, indgang C, Gl. Skolevej, 7400 Herning.

Tidspunkt: søndag, den 7. maj 2017 kl. 10.00.

Der forefindes kantine på stedet.

Klubberne kan tilmelde så mange 4-mands hold, der ønskes.

Der spilles i 3 grupper:

1. Eliterækken - fri tilmelding.
2. Bredderækken - holdets ratinggennemsnit under 1800.
3. Basisrækken - holdets ratinggennemsnit under 1300. Præmier afhængig af deltagerantal.

Et deltagende hold i Bredde- og Basisrækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på henholdsvis 1800 og 1300 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte nærskak ratingliste fra DSU.

Se her: http://skak.dk/images/officielle_dokumenter/ratinglister/ratingliste_1_januar_2017.pdf

Der spilles så vidt muligt i grupper – alle mod alle. Dette kan dog ændres af turneringslederen, når deltagerantallet kendes.

Betænkningstid: 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

Nr. 1 og 2 fra Eliterækken og Bredderækken kvalificerer sig til finalestævnet.

9. HK giver vinderne i de 2 rækker gratis spisebilletter.

Kvalifikationsstævnet bliver hurtigskakratet.

Tilmelding til kvalifikation: senest torsdag den 4. maj 2017 til Jens Lund Jensen, tlf. 30608918 eller pr. e-mail hamborg@post10.tele.dk

Med angivelse af følgende:

  - antal hold
  - hvilken række man ønsker at deltage i
  - navne + evt. reserve for hvert hold

 Finalestævnet

Derudover er der fri tilmelding for Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken til finalestævnet.

Juniorhold kan dannes på tværs af klubber inden for samme hovedkreds.

Seniorhold kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Tilmelding til finalestævnet skal ske til Jens Lund Jensen, tlf. 30608918 eller pr. e-mail hamborg@post10.tele.dk. senest 14. maj 2017.

Senior- og Juniorhold kan også tilmelde sig direkte til turneringslederen på pokalturnering@skak.dk.

Finalestævnet afvikles i år på følgende spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Med skaklig hilsen

Jens Lund Jensen

 

Periode 2017-05-07 .. 2017-05-07
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Turneringens egen hjemmeside http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/24
Turnerings komite

Tilmeldings muligheder til Pokalkvalifikation 9. HK 2017 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
Totalt antal tilmeldte 0