Arbejder ...

loading

Pokalkvalifikation 9. HK 2017  

Indbydelse

9. HK’s Pokalturnering 2017

Hermed indbydes til årets pokalturnering i 9. hovedkreds.

Turneringen gælder som kvalifikation til DSU’s pokalstævne pinsedag, søndag den 4. juni 2017 i Svendborg. Se www.skak.dk for nærmere information.

Turneringen spilles som et samlet stævne på Vestervangskolen, indgang C, Gl. Skolevej, 7400 Herning.

Tidspunkt: søndag, den 7. maj 2017 kl. 10.00.

Der forefindes kantine på stedet.

Klubberne kan tilmelde så mange 4-mands hold, der ønskes.

Der spilles i 3 grupper:

1. Eliterækken - fri tilmelding.
2. Bredderækken - holdets ratinggennemsnit under 1800.
3. Basisrækken - holdets ratinggennemsnit under 1300. Præmier afhængig af deltagerantal.

Et deltagende hold i Bredde- og Basisrækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på henholdsvis 1800 og 1300 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte nærskak ratingliste fra DSU.

Se her: http://skak.dk/images/officielle_dokumenter/ratinglister/ratingliste_1_januar_2017.pdf

Der spilles så vidt muligt i grupper – alle mod alle. Dette kan dog ændres af turneringslederen, når deltagerantallet kendes.

Betænkningstid: 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.

Nr. 1 og 2 fra Eliterækken og Bredderækken kvalificerer sig til finalestævnet.

9. HK giver vinderne i de 2 rækker gratis spisebilletter.

Kvalifikationsstævnet bliver hurtigskakratet.

Tilmelding til kvalifikation: senest torsdag den 4. maj 2017 til Jens Lund Jensen, tlf. 30608918 eller pr. e-mail hamborg@post10.tele.dk

Med angivelse af følgende:

  - antal hold
  - hvilken række man ønsker at deltage i
  - navne + evt. reserve for hvert hold

 Finalestævnet

Derudover er der fri tilmelding for Seniorrækken +50, Seniorrækken +65 og Juniorrækken til finalestævnet.

Juniorhold kan dannes på tværs af klubber inden for samme hovedkreds.

Seniorhold kan frit tilmeldes således at firma-, privat- og blandede klubhold også har adgang til stævnet.

Tilmelding til finalestævnet skal ske til Jens Lund Jensen, tlf. 30608918 eller pr. e-mail hamborg@post10.tele.dk. senest 14. maj 2017.

Senior- og Juniorhold kan også tilmelde sig direkte til turneringslederen på pokalturnering@skak.dk.

Finalestævnet afvikles i år på følgende spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Med skaklig hilsen

Jens Lund Jensen

 

Periode 2017-05-07 .. 2017-05-07
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Turneringens egen hjemmeside http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/24
Turnerings komite
Dommere
  • Hoveddommer: Jens Lund Jensen

Tilmeldings muligheder til Pokalkvalifikation 9. HK 2017

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/24

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
Totalt antal tilmeldte 0