Arbejder ...

loading

ØBRO Nytår  

Indbydelse

Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBRO’s årlige traditionsrige nytårsturnering 27.-30. december 2017. 

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med én stor gruppe (max. 70 deltagere), som Elo-rates. 
 

Præmier: Garanteret 1. præmie på 7.000 kr.! Deling ved ligestilling. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal. Udover hovedpræmierne vil der være ratingpræmier. Der vil blive oprettet et passende antal præmiegrupper med (ca.) lige mange spillere i hver.

Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.
 

Program: Hver af dagene 27., 28. og 30. dec. spilles to runder kl. 13-18 og kl. 19-24. Den 29. dec. spilles en runde kl. 19-24.


Fremmøde: Senest 30 minutter efter starttidspunkt ved hver runde.


Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.


Indskud:

GM/IM

WGM/WIM

Øvrige (*)

Gratis

200 kr.

400 kr.

 

(*): De fem først tilmeldte kvindelige deltagere (ikke WGM/WIM) får 100 kr. i rabat på indskuddet.

Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden kl. 12.00.

 

Livedækning: Turneringen live-dækkes med et antal brætter.


Tilmelding: Online-tilmelding på www.dsu.dk med navn, fødselsdag, rating og klub.  Spørgsmål besvares ved at sende en mail til Søren Bech Hansen: liftupeverystone@gmail.com.


Tilmeldingsfristen er søndag den 17. december 2016. 

 

Særlige bemærkninger om regler pr. 1. juli 2014:

Vedr. mobiltelefoner og andet elektronisk kommunikationsudstyr: Skakhåndbogens Afsnit 3.4.6 §11.3.b med tilføjelsen fra 1. september 2014 finder anvendelse - dvs. mobiltelefoner mm., der medbringes på spillestedet skal opbevares slukket i en taske/pose under partiet, jf. http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=649:tilfojelse-til-mobilreglen&catid=9&Itemid=147

Vedr. færdigspil som hurtigskak: Henvisning til Skakhåndbogens Afsnit 3.5.7-G  - det præciseres, at enhver anmodning om forlænget spilletid efter stk. G.4 ikke imødekommes - dette sker for at sikre minimum 1 times planlagt pause mellem runderne.

 

ØBRO’s hjemmeside: www.oebroskak.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØBRO Nytår 2017

The Skakforeningen ØBRO chess club will be hosting our traditional New Years Tournament from the 27th to the 30th of December, 2017.

The tournament will be played with the FIDE-Swiss system, with all players (max. 70) in one large group. The tournament will be ELO-rated.

Prizes: The 1st prize will be 7000 DKK. Prizes will be shared among players with identical scores (no tie-breaks). In addition to the top prizes, there will be a number of rating prizes. A suitable number of prize groups will be created with approximately similar numbers of players in each.

Venue: The Skakforeningen ØBRO chess club, Rosenvængets Allé 31, Copenhagen, Denmark.

Timetable: On the 27th, 28th and 30th of December, there will be two games per day, from 13.00 to 18.00 and 19.00 to 24.00. On the 29thof December, only one game will be played, from 19.00 to 24.00.

Late arrivals: Players must be at the board no later than 30 minutes after the designated start of each round.

Time control: 2 hours for 40 moves, upon which an additional 30 minutes will be added (note: the 30 minutes will not be added until the initial 2 hours have been spent.)

Registration fees: GM/IM: Free. WGM/WIM: 200 DKK. Others: 400 DKK*
* The first five female players without the WGM or WIM title will receive a discount of 100 DKK.
Players must have signed up and paid the entry fee (in cash) no later than December 27th at 12.00.

Live coverage: A number of live boards will be used to broadcast games from the tournament.

Registration: Online sign-up is available at http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24564, and should contain a player’s name, date of birth, rating, and chess club. Any questions in this regard may be e-mailed to Mr. Søren Bech Hansen at liftupeverystone@gmail.com

The deadline for signing up is Sunday the 17th of December, 2017

Cell phones and other electronic communication devices must be switched off and kept in a bag or similar during play.

Any request for added time increment during the final time control will not be granted. This is to ensure at least one hour of break time between each round.

The Skakforeningen ØBRO website: www.oebroskak.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØBRO Neujahrsturnier 2017

Auch dieses Jahr trägt der Skakforeningen ØBRO wieder sein traditionelles Neujahrsturnier vom 27. bis zum 30. Dezember aus.

Das Turnier wird nach den FIDE-Regeln gespielt. Alle Spieler (max. 70) spielen in einer Gruppe. Das Turnier wird ELO ausgewertet.

Preise: Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 7000DKK (~925€). Das Preisgeld wird gleich aufgeteilt unter den Spielern mit der gleichen Punktzahl

Spiellokal: Schachclub Skakforeningen ØBRO, Rosenvængets Allé 31, Kopenhagen, Dänemark.

Zeitplan: Am 27., 28. und 30 Dezember werden jeweils zwei Runden gespielt. Die erste Runde startet um 13 Uhr bis 18 Uhr. Die zweite Runde startet um 19 Uhr und geht bis 24 Uhr. Am 29 Dezember wird nur eine Runde von 19 Uhr bis 24 Uhr gespielt.

Wartezeit: Spieler müssen spätestens 30 Minuten nach dem geplanten Start der Runde am Brett erscheinen.

Spielmodus: 2 Stunden für die ersten 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie.

Startgeld: 400DKK*, GM/IM frei, WGM/WIM 200DKK.

Das Startgeld muss bis zum 27. Dezember um 12 Uhr in bar gezahlt worden sein.

* Die ersten fünf weiblichen Spieler ohne WGM oder WIM Titel erhalten einen Rabatt von 100DKK.

Anmeldung: Online Anmeldung hier: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24564. Zur Anmeldung werden Angaben zu Name, Geburtsdatum, Rating und Schachclub benötigt. Bei Fragen können Sie sich gerne per Email an Søren Bech Hansen unter liftupeverystone@gmail.com wenden.

Anmeldeschluss ist der Sonntag, der 17. Dezember.

Handys und andere elektronische Kommunikationsmittel müssen während der Partie ausgeschaltet sein und in einer Tasche aufbewahrt werden.

Anfragen für zusätzliche Zeit werden nicht stattgegeben, um eine einstündige Pause zwischen den Runden sicherzustellen.

Webseite des Schachclubs Skakforeningen ØBRO: http://www.oebroskak.dk

 

Periode 2017-12-27 .. 2017-12-30
Dansk ratet Ja
Elo ratet Ja
Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Turnerings komite
Dommere
  • Hoveddommer: Søren Bech Hansen

Tilmeldings muligheder til ØBRO Nytår English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 23 2017-12-27 2017-12-17
Totalt antal tilmeldte 23
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
100803017 1462725 Alessandro Sandrin Allerød Skakklub 1445 1466 2017-10-10
100201725 1423401 Bjarke Gregor Enkeltmedlem - Indland 1898 1907 2017-10-16
100100322 1411225 Bjarne Eiholt Skakklubben K41 1638 1681 2017-09-06
101095747 1462482 Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening 1832 1864 2017-10-02
100100124 1407155 Daniel Kokholm Skakklubben K41 1911 1936 2017-09-27
100802146 1402714 FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub 1718 1796 2017-10-15
100800106 1400550 FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub 2165 2182 2017-10-06
100104090 1454188 Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub 1564 1661 2017-09-17
100103713 1016326 Henrik Porte 2107 2107 2017-10-04
100700677 1406159 Hugo Falberg Aalborg Skakforening af 1889 1857 1890 2017-10-19
100901506 1413767 IM Igor Teplyi Nordre Skakklub 2418 2406 2017-10-17
100103798 1437534 Jens Emborg Skakforeningen ØBRO 1347 1576 2017-09-17
100100496 1412000 Martin Reib Petersen Skakforeningen ØBRO 2077 2112 2017-09-23
100200232 1411187 Mikkel Jørgensen Brønshøj Skakforening 1701 1784 2017-09-02
100103177 1413848 Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak 2146 2161 2017-09-19
100102454 1408640 Nikolaj Benjamin O'hayv Damhus Skakklub 1865 1905 2017-10-12
100100497 1403346 Nils Petersen Skakforeningen Øbro Skakforeningen ØBRO 1939 2005 2017-10-11
100103379 1401386 Peter Erik Olsen Skakklubben Seksløberen 2129 2163 2017-09-16
100802875 1448250 Rasmus Petersen Jetsmark Skakklub 1696 1737 2017-08-29
100202292 1455796 Sander Stage-Steffensen BMS Skak 1899 1959 2017-09-14
100202293 1455818 Theo Stage-Steffensen BMS Skak 1361 1537 2017-09-14
100102246 1414330 Thomas Haugaard Frederiksberg Skakforening 1720 1769 2017-10-19
100901673 1441299 Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub 2036 2056 2017-10-16