Arbejder ...

loading

Vojens Juleturnering - SGP 4  

Indbydelse
Kære skakspillere.
VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed for 45. gang til julehurtigturnering i Vojens. Turneringen indgår som 4. afdeling af Syd Grand Prix serien 2017-18.

Spillested: Lagoniskolens Aula, Unionvej 4, 6500 Vojens.
 
Tidspunkt: Torsdag den 28. december 2017 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 18. Kom gerne i god tid inden turneringsstart.
 
Turneringsform: Gruppeinddeling i ratingklasser efter hurtigskakrating gældende pr. 01.09.2017. Flere klasser kan efter tilmeldingstallene samles i samme Monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.
Herudover oprettes så vidt muligt en åben uratet skoleskakklasse for børn.
 
Reglement: Der spilles 7 runder. Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller + 5 sekunders bonus pr. træk fra træk 1 i grupper, hvor der bruges elektroniske ure. Ellers 25 minutter til hver spiller pr. parti. Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i Skakhåndbogen. Der spilles efter Monrad-systemet.
Der er rygeforbud på spillestedet, lige som tændte mobiltelefoner er forbudt under turneringen. Turneringen hurtigskakrates.

Indskud: Voksne og pensionister:   150,- kr.
Ungdom (under 21 år):   100,-kr.
Skoleskakklassen:   50 kr.
 
Præmer: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken (7 stævner i løbet af sæson 2017-18). Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. Præmielisten offentliggøres senest efter 3. runde. Højst 1 præmie pr. deltager.
Præmierne i den samlede serie (7 hurtigturneringer) er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.

Forplejning: På spillestedet kan der bl.a. købes kaffe/te, sodavand, pølser med brød, franskbrød med ost/pålæg.

Tilmelding: Elektronisk – online på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24671  eller pr. e-mail – og af hensyn til julen og præmiebestilling helst senest onsdag den 20.12.2017. Oplys navn, klub, DSU-hurtigskakrating pr. 01.09.2017, e-mail og evt. telefonnummer til:

Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens, Telefon 7454 3423 eller 2392 0369
E-mail: vojensskakklub@gmail.com

Spillere, der skal deltage i skoleskakgruppen, bedes meddele det ved tilmelding .
 
Periode 2017-12-28 .. 2017-12-28
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turneringens egen hjemmeside http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2017/10/SGP-4-invitation-2017.pdf
Turnerings komite
Dommere
  • Hoveddommer: Karl Posselt

Tilmeldings muligheder til Vojens Juleturnering - SGP 4 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 5 2017-12-28 2017-12-22
Totalt antal tilmeldte 5
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Elo Tilmeldt
100400631 4639790 Andreas Schütte Bov Skakklub 2151 2152 2017-11-14
103106412 1412868 Daniel Munksgaard Jerne Skakklub 1963 1909 2017-11-07
100500538 1403478 Erik Pontoppidan Skakklubben Evans 1682 1750 2017-11-13
100400258 1448374 Hans Chr. Baagøe Vamdrup Skakklub 1639 1667 2017-10-21
100401459 1449044 Jesper Kallesen Gråsten Skakklub 1372 1673 2017-11-13