Arbejder ...

loading

ØBRO Nytår 2018  

Indbydelse

Skakforeningen ØBRO indbyder til ØBRO’s årlige traditionsrige nytårsturnering 27.-30. december 2018. 

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med én stor gruppe (max. 70 deltagere), som Elo-rates. 

Præmier: Garanteret 1. præmie på 7.000 kr.! Deling ved ligestilling. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal. Udover hovedpræmierne vil der være ratingpræmier. Der vil blive oprettet et passende antal præmiegrupper med (ca.) lige mange spillere i hver.

Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.

Program: Hver af dagene 27., 29. og 30. dec. spilles to runder kl. 13-18 og kl. 19-24. Den 28. dec. spilles en runde kl. 19-24.
Fremmøde: Senest 30 minutter efter starttidspunkt ved hver runde.
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.
Indskud:

GM/IM

WGM/WIM

Øvrige (*)

Gratis

200 kr.

400 kr.

(*): De fem først tilmeldte kvindelige deltagere (ikke WGM/WIM) får 100 kr. i rabat på indskuddet.

Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden kl. 12.00.

Livedækning: Turneringen live-dækkes med et antal brætter.
Tilmelding: Online-tilmelding på www.dsu.dk med navn, fødselsdag, rating og klub.  Spørgsmål besvares ved at sende en mail til Søren Bech Hansen: liftupeverystone@gmail.com.

Særlige bemærkninger om regler pr. 1. juli 2014:

Vedr. mobiltelefoner og andet elektronisk kommunikationsudstyr: Skakhåndbogens Afsnit 3.4.6 §11.3.b med tilføjelsen fra 1. september 2014 finder anvendelse - dvs. mobiltelefoner mm., der medbringes på spillestedet skal opbevares slukket i en taske/pose under partiet, jf. http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=649:tilfojelse-til-mobilreglen&catid=9&Itemid=147

Vedr. færdigspil som hurtigskak: Henvisning til Skakhåndbogens Afsnit 3.5.7-G  - det præciseres, at enhver anmodning om forlænget spilletid efter stk. G.4 ikke imødekommes - dette sker for at sikre minimum 1 times planlagt pause mellem runderne.

Kvalifikation til Københavnsmesterskabet: Bedste KSU-spiller kvalificerer sig til finalen om KM 2019. Se mere her: http://www.kobenhavnsskakunion.dk/index.php?mid=238

ØBRO’s hjemmeside: www.oebroskak.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØBRO Nytår 2018

The Skakforeningen ØBRO chess club will be hosting our traditional New Years Tournament from the 27th to the 30th of December, 2018.

The tournament will be played with the FIDE-Swiss system, with all players (max. 70) in one large group. The tournament will be ELO-rated.

Prizes: The 1st prize will be 7000 DKK. Prizes will be shared among players with identical scores (no tie-breaks). In addition to the top prizes, there will be a number of rating prizes. A suitable number of prize groups will be created with approximately similar numbers of players in each.

Venue: The Skakforeningen ØBRO chess club, Rosenvængets Allé 31, Copenhagen, Denmark.

Timetable: On the 27th, 29th and 30th of December, there will be two games per day, from 13.00 to 18.00 and 19.00 to 24.00. On the 28thof December, only one game will be played, from 19.00 to 24.00.

Late arrivals: Players must be at the board no later than 30 minutes after the designated start of each round.

Time control: 2 hours for 40 moves, upon which an additional 30 minutes will be added (note: the 30 minutes will not be added until the initial 2 hours have been spent.)

Registration fees: GM/IM: Free. WGM/WIM: 200 DKK. Others: 400 DKK*
* The first five female players without the WGM or WIM title will receive a discount of 100 DKK.
Players must have signed up and paid the entry fee (in cash) no later than December 27th at 12.00.

Live coverage: A number of live boards will be used to broadcast games from the tournament.

Registration: Online sign-up is available at http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24564, and should contain a player’s name, date of birth, rating, and chess club. Any questions in this regard may be e-mailed to Mr. Søren Bech Hansen at liftupeverystone@gmail.com

The deadline for signing up is Sunday the 17th of December, 2018

Cell phones and other electronic communication devices must be switched off and kept in a bag or similar during play.

Any request for added time increment during the final time control will not be granted. This is to ensure at least one hour of break time between each round.

The Skakforeningen ØBRO website: www.oebroskak.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ØBRO Neujahrsturnier 2018

Auch dieses Jahr trägt der Skakforeningen ØBRO wieder sein traditionelles Neujahrsturnier vom 27. bis zum 30. Dezember aus.

Das Turnier wird nach den FIDE-Regeln gespielt. Alle Spieler (max. 70) spielen in einer Gruppe. Das Turnier wird ELO ausgewertet.

Preise: Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 7000DKK (~925€). Das Preisgeld wird gleich aufgeteilt unter den Spielern mit der gleichen Punktzahl

Spiellokal: Schachclub Skakforeningen ØBRO, Rosenvængets Allé 31, Kopenhagen, Dänemark.

Zeitplan: Am 27., 29. und 30 Dezember werden jeweils zwei Runden gespielt. Die erste Runde startet um 13 Uhr bis 18 Uhr. Die zweite Runde startet um 19 Uhr und geht bis 24 Uhr. Am 28. Dezember wird nur eine Runde von 19 Uhr bis 24 Uhr gespielt.

Wartezeit: Spieler müssen spätestens 30 Minuten nach dem geplanten Start der Runde am Brett erscheinen.

Spielmodus: 2 Stunden für die ersten 40 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie.

Startgeld: 400DKK*, GM/IM frei, WGM/WIM 200DKK.

Das Startgeld muss bis zum 27. Dezember um 12 Uhr in bar gezahlt worden sein.

* Die ersten fünf weiblichen Spieler ohne WGM oder WIM Titel erhalten einen Rabatt von 100DKK.

Anmeldung: Online Anmeldung hier: http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=24564. Zur Anmeldung werden Angaben zu Name, Geburtsdatum, Rating und Schachclub benötigt. Bei Fragen können Sie sich gerne per Email an Søren Bech Hansen unter liftupeverystone@gmail.com wenden.

Anmeldeschluss ist der Sonntag, der 17. Dezember.

Handys und andere elektronische Kommunikationsmittel müssen während der Partie ausgeschaltet sein und in einer Tasche aufbewahrt werden.

Anfragen für zusätzliche Zeit werden nicht stattgegeben, um eine einstündige Pause zwischen den Runden sicherzustellen.

Webseite des Schachclubs Skakforeningen ØBRO: http://www.oebroskak.dk

 

Periode 2018-12-27 .. 2018-12-30
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Turnerings komite
Hoveddommer Søren Hansen
Dommere Alle grupper:  Martin Reib Petersen

Tilmeldings muligheder til ØBRO Nytår 2018 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 39 2018-12-27 2018-12-17
Totalt antal tilmeldte 39
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
101095662 417521 Aref Vasli Brønshøj Skakforening 2225 2225 2018-10-26
100100138 1406175 Arne Vagn Møller Amager Skakforening 1758 1843 2018-10-20
100201725 1423401 Bjarke Gregor Præstø Skakklub 1891 1915 2018-10-21
101095747 1462482 Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening 1654 1729 2018-09-27
100104150 1454153 Casper Yukun Liu BMS Skak 2047 2013 2018-10-26
103111069 1441230 Ellen Fredericia Nilssen Skakforeningen ØBRO 2102 2101 2018-10-19
100802146 1402714 FM Daniel Andersen Frederikssund Skakklub 1929 1911 2018-10-17
100103912 1444514 FM Mikkel Manosri Jacobsen BMS Skak 2277 2314 2018-10-26
100800106 1400550 FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub 2142 2151 2018-10-23
100103864 1444492 FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO 2228 2247 2018-11-15
100800594 1700090 GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten 2495 2495 2018-11-05
24658359 Guido Heinemann 1805 1878 2018-10-15
100104090 1454188 Hannibal Valeur Jaques Nørrebro Skakklub 1720 1755 2018-09-08
100103713 1016326 Henrik Porte 2123 2123 2018-10-02
100101739 7200137 IM John Arni Nilssen Nordsjællands Skakklub 2344 2302 2018-10-28
100103015 1414291 IM Martin Haubro BMS Skak 2308 2359 2018-08-18
100801531 1401378 IM Mikkel Djernæs Antonsen Køge Skakklub 2440 2429 2018-10-23
100800945 1405306 Jan Mose Nielsen Tåstrup Skakforening 2059 2102 2018-11-08
12975672 Jann Nettelbeck 1795 2018-10-20
101095461 1461958 Mattias Skærved Fredericia Skakforening 1450 1412 2018-11-10
100800660 1408356 Michael Tandrup Herlev Skakklub 2005 2018 2018-08-18
100802760 1439391 Mikael Ramkilde Nordsjællands Skakklub 1878 1916 2018-10-17
102101025 1400878 Mogens Henrik Thuesen Enkeltmedlem - Indland 2105 2128 2018-10-31
100103177 1413848 Nicolai Kvist Brondt Pedersen BMS Skak 2136 2141 2018-08-27
100100474 1404474 Niels Lauritsen Skakforeningen ØBRO 2023 2044 2018-11-17
100500545 1413155 Niels Skou Skakforeningen ØBRO 2044 2034 2018-11-04
100100497 1403346 Nils Petersen Skakforeningen Øbro Skakforeningen ØBRO 1934 1993 2018-11-07
100102100 1414852 Olav Kallenbach Nørrebro Skakklub 1758 1829 2018-09-10
101096383 1467085 Oliver Gabrielsen Skakforeningen ØBRO 1202 1525 2018-07-14
1401386 Peter Olsen 2227 2251 2018-10-17
100104475 1466666 Preben Høj Holmberg Nørrebro Skakklub 1868 2018-09-08
100800709 1403109 Richard Lilja Skørping Skakklub 2065 2102 2018-10-03
100202292 1455796 Sander Stage-Steffensen BMS Skak 1947 1957 2018-09-16
100100511 1409751 Ted Henrik Sandbech 1684 1692 2018-11-07
100202293 1455818 Theo Stage-Steffensen BMS Skak 1458 1488 2018-09-16
100802635 1702998 Thomas Johansson 2213 2213 2018-10-03
103109271 1431676 Thomas Nielsen Enkeltmedlem - Indland 1451 1576 2018-06-27
100901673 1441299 Thomas Søndergaard Thybo Skive Skakklub 2086 2155 2018-11-06
1708481 WIM Ellinor Frisk 2251 2251 2018-10-16