Arbejder ...

loading

Vojens Juleturnering - SGP 5  

Indbydelse

Kære skakspillere.

VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed for 46. gang til julehurtigturnering i Vojens.
Turneringen indgår som 5. afdeling af Syd Grand Prix serien 2018-19.

 
Spillested: Lagoniskolens Aula, Unionvej 4, 6500 Vojens.
 
Tidspunkt: Fredag den 28. december 2018 kl. 9.30. Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 18. Kom gerne i god tid inden turneringsstart.
 
Turneringsform: Gruppeinddeling i ratingklasser efter hurtigskakrating gældende pr. 01.09.2018. Flere klasser kan efter tilmeldingstallene samles i samme Monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse skal spille i samme gruppe.
Herudover oprettes så vidt muligt en åben uratet skoleskakklasse for børn.
 
Reglement: Der spilles 7 runder. Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller + 5 sekunders bonus pr. træk fra træk 1 i grupper, hvor der bruges elektroniske ure. Ellers 25 minutter til hver spiller pr. parti. Turneringerne afvikles efter FIDEs regler for hurtigskak, således som disse er bekendtgjort i Skakhåndbogen. Der spilles efter Monrad-systemet. Der er rygeforbud på spillestedet, lige som tændte mobiltelefoner er forbudt under turneringen. Turneringen hurtigskakrates.
 
Indskud:   
Voksne og pensionister:   150,- kr.
Ungdom (under 21 år):   100,-kr.
Skoleskakklassen:   50 kr.
 
Præmer: 20 kr. af indskuddet pr. deltager (skoleskakspillere dog 10 kr.) går til den fælles præmiepulje for hele SGP-stævnerækken (7 stævner i løbet af sæson 2018-19). Resten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. Præmielisten offentliggøres senest efter 3. runde. Højst 1 præmie pr. deltager.
Præmierne i den samlede serie (7 hurtigturneringer) er forbeholdt spillere fra Sydjysk Hovedkreds.
 
Forplejning: På spillestedet kan der bl.a. købes kaffe/te, sodavand, pølser med brød, franskbrød med ost/pålæg.

Tilmelding: Elektronisk – online via Dansk Skak Unions turneringshjemmeside http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25403 eller pr. e-mail – og af hensyn til julen og præmiebestilling helst senest torsdag den 20.12.2018.
Oplys navn, klub, DSU-hurtigskakrating pr. 01.09.2018, e-mail og evt. telefonnummer til: Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens, Telefon 7454 3423 eller 2392 0369.
E-mail: vojensskakklub@gmail.com
Spillere, der skal deltage i skoleskakgruppen, bedes meddele det ved tilmelding .
Periode 2018-12-28 .. 2018-12-28
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turnerings komite
Hoveddommer Karl Posselt
Dommere

Tilmeldings muligheder til Vojens Juleturnering - SGP 5 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 1 2018-12-28 2018-12-20
Totalt antal tilmeldte 1
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Hurtig) Elo Tilmeldt
100401459 1449044 Jesper Kallesen Vojens Skakklub 1595 1682 2018-10-19