Arbejder ...

loading

Pige-DM 2019  

Indbydelse

Indbydelse til Pige-DM 2019

Dansk Skak Union indbyder sammen med 7. hovedkreds og Dansk Skak Akademi til Pige-DM 2019

Spillested:

Skolegades Skole, Skolegade 34, 9700 Brønderslev – knap ti minutters gang fra Brønderslev st.

Tidsrum:

Fredag den 18. januar til søndag den 20. januar

Indskud og tilmeldingsfrist

Uden overnatning og spisning på skolen: 100 kr. pr. deltager

Ved overnatning og spisning på skolen, inkl. indskud, for en deltager (og en voksen): 450 kr.

Ved overnatning og spisning på skolen, inkl. indskud, for to deltagere (og en voksen): 575 kr.

Ved overnatning og spisning på skolen, inkl. indskud, for tre deltagere (og en voksen): 700 kr.

En voksen tilknyttet mindst en deltager kan således overnatte og spise med uden ekstra omkostninger

Tilmelding af hele pakken til: Johan Holmström, dsaskak@gmail.com senest den 10. januar

Ved tilmelding og indbetaling oplyses: deltagerens fulde navn, fødselsdato og klubnavn/tilknytning til Dansk Skak Union

Indbetaling på registrerings- og kontonummer: 9028 – 1600027022 senest den 10. januar

Medbring egen sovepose og liggeunderlag, hvis du tilmelder dig hele pakken

Grupper

P-08, P-10, P-13, P-16 og P-20 – for spillere som fylder hhv. 8, 10, 13, 16 og 20 år (eller er yngre) i 2019

Det er tilladt at deltage i højere aldersgrupper end hvad ens alder berettiger til, hvis dette ønskes

Betænkningstid, runder og turneringssystem

P-08 og P-10 har 45 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles syv runder

P-13, P-16 og P-20 har 90 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles fem runder

Der spilles efter schweizer- eller monradsystemet, evt. i alle mod alle-grupper

Der dansk- og evt. Fide-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldte

Der er noteringspligt i alle grupper på nær i P-08, som dog gerne må notere alligevel

Tidsplan

Adgang til skolen: fra kl. 17.00

Velkomst: fredag d. 18. januar kl. 18.45

Gruppe P-08 og P-10: 1. runde: fredag kl. 19.00, 2. runde: lørdag kl. 09.00, 3. runde: kl. 12.00, 4. runde: kl. 15.00, 5. runde: søndag kl. 09.00, 6. runde: kl. 12.00 og 7. runde: kl. 15.00

Gruppe P-13, P-16 og P-19: 1. runde: fredag kl. 19.00, 2. runde: lørdag kl. 09.00, 3. runde: kl. 14.00, 4. runde: søndag kl. 09.00 og 5. runde: kl. 14.00

Lørdag aften vil der være et tiltag i form af en simultan eller lignende

Præmieoverrækkelserne om søndagen foregår i forbindelse med de enkelte gruppers afslutning

Måltider

For dem som overnatter og dem som køber

Fredag: let anretning kl. 18.00-18.45

Lørdag: morgenmad kl. 07.30-10.00, frokost kl. 12.00-14.30 og aftensmad kl. 17.00-20.00

Søndag: morgenmad kl. 07.30-10.00 og frokost kl. 12.00-14.30

Til alle måltider serveres der saftevand

Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, sodavand, frugt og slik

Deltagere

Alle pigespillere der er medlemmer af Dansk Skak Union, minimum som prøvemedlemmer og som ellers opfylder alderskriterierne, er berettiget til at deltage

Titler og NM-kvalifikationer

DM-titlerne og NM-kvalifikationerne kan kun tildeles medlemmer af Dansk Skak Union med bopæl i Rigsfællesskabet eller værende danske statsborgere og er man Fide-registreret, skal det være igennem Rigsfællesskabet. De to øverst placerede i grupperne P-13, P-16 og P-20 kvalificerer sig til Pige-NM 2019 den 26.-28. april i Danmark

Præmier

Der vil være medaljer og diplomer til alle deltagerne, til de tre øverst placerede i hver gruppe desuden guld-, sølv- og bronzepokaler, som afgøres ved korrektion i tilfælde af ligestilling, samt en trænings-/turneringspræmie a 2000 kr. til danmarksmestrene

Øvrigt

Eventuelle spørgsmål til Dansk Skak Unions ungdomsansvarlige: Arild Rimestad, udvikling@skak.dk

Reglement

Reglementet for Pige-DM kan ses i sin helhed forneden

 

 

 

Skakhåndbogen – Afsnit 4 REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER

 

4.3.6. Bestemmelser for Pige-DM 

4.3.6.1 Grupper og DM-titler 

Grupper: P-08, P-10, P-13, P-16 og P-20 – for spillere som fylder hhv. 8, 10, 13, 16 og 20 (eller er yngre) i året for stævnets afholdelse. 

I hver af disse pigegrupper kåres en ”P-xx Pigedanmarksmester”, hvis der er mindst tre deltagere. 

4.3.6.2 Turneringsform 

Turneringen spilles som en koordineret turnering under Dansk Skak Union og der spilles i de nævnte grupper efter schweizer- eller monradsystemet, evt. i alle mod alle-grupper. Det benyttede program til rundelægningen, samt korrektionsmetoden, skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde. 

Det bør tilstræbes at grupper ikke slås sammen på tværs af alderstrinene. Titler, præmier, placeringer og kvalifikationer i hver gruppe afgøres uafhængigt af om grupper spiller sammen eller hver for sig. 

P-08 og P-10 spiller syv runder med 45 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk, mens P-13, P-16 og P-20 spiller fem runder med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk. 

Turneringen afholdes over en weekend med 1. runde fredag aften og med to runder lørdag hhv. søndag i de ældste grupper og tre runder lørdag hhv. søndag i de yngste grupper. 

Der spilles efter Fides regler for skak således som disse findes oversat i Skakhåndbogen. Der er noteringspligt bortset fra i P-08, hvor spillerne dog gerne må notere alligevel. 

Alle grupper rates i DSU og alle de grupper, der opfylder betingelserne for Fide-rating, Fide-rates. 

4.3.6.3 Titler, placeringer, præmier og kvalifikationer 

Vinderen i hver gruppe er den spiller, der har scoret flest point og DM-titlerne tilfalder vinderne i de enkelte grupper jf. nedenstående kriterier. Ved ligestilling findes vinderen ved korrektionsberegning.  

P-DM-titler kan kun vindes af spillere som er:

  • medlemmer af Dansk Skak Union, og
  • bosiddende i Rigsfællesskabet eller er danske statsborgere, og
  • hvis de er registrerede i Fide, er registrerede som en repræsenterende del af Rigsfællesskabet. 

Alle øvrige placeringer afgøres efter scorede point og derefter ved korrektion. I alle grupper tilfalder guld, sølv og bronze de tre øverst placerede spillere i gruppen.

I alle grupper er der en øremærket trænings-/turneringspræmie på 2000,- til vinderen. Bemærk at denne præmie udbetales mod indsendelse af dokumentation for udgifter der svarer til formålet, fx rejse, ophold eller trænerhonorar.

De to øverst placerede i gruppe P-13, P-16 og P-20 kvalificerer sig til det individuelle Pige-NM i april.

4.3.6.4 Deltagere 

Turneringen er åben for alle pigespillere, der er medlemmer af DSU, minimum som prøvemedlemmer og som ellers opfylder alderskriterierne for at deltage og som kan deltage iht. dette reglement, herunder reglementet for koordinerede turneringer. 

4.3.6.5 Termin 

Pige-DM bør så vidt muligt afholdes i den næstsidste weekend i januar.

4.3.6.6 Regler for tilskuere, trænere og forældre

Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, bør være slået op og være synligt i spilleområdet:

  • Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler som ”rørt brik” eller ”ved tidsoverskridelse”. Kun stævnets dommere må blande sig i partierne.
  • Tilskuere, trænere og forældre bør opholde sig på "tilskuerområder", svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m). Arrangørerne kan evt. lave fysiske afspærringer til spillebordene fra tilskuerområderne.
  • Det er forbudt at drøfte partierne, ej heller med spillerne, mens partierne er i gang.
  • Det er forbudt at fotografere (og optage video) bortset fra de første ti minutter af hver runde og ellers efter aftale med chefdommeren.
  • I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (pc’ere, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet på lydløs).
Periode 2019-01-18 .. 2019-01-20
Dansk ratet Ja
Elo ratet Ja
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turneringens egen hjemmeside http://danskskakakademi.dk/
Turnerings komite
Hoveddommer Arild Rimestad
Dommere

Tilmeldings muligheder til Pige-DM 2019 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
P-08 (årgang 2011 eller yngre) 0 2019-01-18 2019-01-10
P-10 (årgang 2009 eller yngre) 3 2019-01-18 2019-01-10
P-13 (årgang 2006 eller yngre) 0 2019-01-18 2019-01-10
P-16 (årgang 2003 eller yngre) 3 2019-01-18 2019-01-10
P-20 (årgang 1999 eller yngre) 0 2019-01-18 2019-01-10
Totalt antal tilmeldte 6
Deltagere i gruppen P-08 (årgang 2011 eller yngre)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
Deltagere i gruppen P-10 (årgang 2009 eller yngre)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
100602688 - Nancee Cheryl Viby Skakklub 1053 2018-12-06
- Nancy Fahed 1000 2018-11-19
100701818 - Naomi Freya Mendi Chege Dansk Skak Akademi 1000 2018-11-06
Deltagere i gruppen P-13 (årgang 2006 eller yngre)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
Deltagere i gruppen P-16 (årgang 2003 eller yngre)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt
101096372 - Hella Kronow Dianalund Skakklub 985 2018-11-20
100104157 1455907 Ingrid Elmer Nielsen-Refs Amager Skakforening 1256 1326 2018-11-12
100104149 1452568 Nienke van den Brink Caïssa Gladsaxe 1817 1857 2018-11-11
Deltagere i gruppen P-20 (årgang 1999 eller yngre)
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Elo Tilmeldt