loading
Arbejder ...

Nordjysk Pokalholdturnering 2020

Indbydelse

Aflyst p.g.a. corona.

Hurtigturnering for 4-mandshold i Aalborg Skakforenings lokaler, Nyhavnsgade 14, 2.sal. Start kl. 10, slut kl. ca. 16.30

Enhver klub i hovedkredsen kan tilmelde så mange hold, den vil. Et hold består af 4 spillere, hvoraf én skal udpeges som holdleder. Alle 4 spillere skal være medlem af Dansk Skak Union gennem den klub, de repræsenterer ved pokalstævnet. En spiller kan kun repræsentere ét hold. Spillerne på det enkelte hold skal stilles op i samme rækkefølge, som den de står i på den styrkeliste, der i øvrigt anvendes i hovedkredsen. Ethvert hold må anvende reserver fra sin egen klub.  Reserven indsættes på holdet efter sin placering på den i hovedkredsen gældende styrkeliste.

Betænkningstiden er den samme som ved DSU´s finalestævne. (20 minutter + 5 sekunders tillægstid pr. træk).

Der spilles efter FIDE´s regler for hurtigskak, som de foreligger på stævnedagen.

Antallet af runder afpasses efter antal tilmeldte hold.

Der kan tilmeldes elitehold og breddehold. De spiller i samme række.

I reglementet for DSU’s finalestævne er fastlagt kravene til rækkerne.

I slutstillingen placeres holdene efter 1) antal brætpoints 2) antal matchpoints 3) almindelig korrektion. Er der herefter stadig ligestilling om en præmie- eller adgangsgivende placering, spilles der straks omkamp. Denne foregår over 4 lynpartier. Betænkningstiden er her 5 minutter pr. spiller. Der trækkes lod om, hvilket af holdene, der skal have hvid på 1. og 3. bræt. Der spilles fortsat lynomkampe, indtil ét af holdene vinder. For hver ny lynomkamp skiftes der farver ved de enkelte brætter.

7. hovedkreds udsætter præmier, så der også er til breddeholdene. De bedst placerede hold - svarende til det antal hold, som 7. hovedkreds er berettiget til at deltage med - kvalificerer sig til at spille med ved Dansk Skak Unions først kommende pokalfinalestævne.

Mobiltelefoner. 7.HK’s regler herfor benyttes.

Forud for stævnets start nedsættes der en turneringskomité bestående af 3 medlemmer. Turneringskomiteen tager straks stilling til indkomne klager. Komiteens afgørelser er inappellable.

Periode 2020-03-28 .. 2020-03-28
Dansk ratet Ja
Elo ratet Nej
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turnerings komite
Hoveddommer Bjarne Sønderstrup
Dommere

Tilmeldings muligheder til Nordjysk Pokalholdturnering 2020

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
Totalt antal tilmeldte 0