loading
Arbejder ...

U-DM 2021

Indbydelse

Dansk Skak Union inviterer sammen med Boca Juniors og Læseforeningens Skakklub til:

 

U-DM 2021 DEN 1.-3. OKT.

 

********************************************************************************************************************************************************************************

INDBYDELSEN ER UNDER UDARBEJDELSE - TURNERINGEN ER IKKE ÅBEN FOR TILMELDING, ENDNU!

*********************************************************************************************************************************************************************************

Spillested:

Alle grupper spiller i Bolbro Brugerhus på Stadionvej 50, 5200 Odense den 1.-3. okt. (Et andet spillested er også med i overvejelserne, så ændringer kan forekomme).

 

Tidsrum: 

Fredag den 1. oktober til søndag den 3. oktober 2021.

De tre yngste grupper spiller kun lørdag og søndag.
 


Tilmeldingsfrist:

Mandag den 13. september 2021


Indskud:

Prisen for at deltage i U-DM 2021 er 200 kr.  

Deltagergebyr indbetales på konto: 1551- 8224862 senest den 13. september 2021. (Skriv venligst deltagernavn + klub i bemærkningsfeltet.)

 

Overnatning:

Mere om dette senere ...

 

Forplejning:

Mere om dette senere ...

Spillerne må PÅ INTET TIDSPUNKT indtage mad ved brætterne!
 

Spørgsmål:

Sendes direkte til Lars Munk Jensen: lamujen@hotmail.com

Evt. til Arild Rimestad: udvikling@skak.dk
 

Grupper og DM-titler
Der spilles i åben række (Uxx).
Der kåres en Danmarksmester i hver gruppe med mindst tre deltagere.
Der vil være pokaler til de tre højest placerede i hver gruppe, samt præmier og diplomer til alle.

alle grupper vil der desuden være en øremærket rejse-/turneringspræmie på 2000,- til vinderen, dog vil vinderen af U8-gruppen modtage en tilsvarende præmie på 1000,-. Bemærk at denne præmie udbetales senere mod indsendelse af dokumentation for udgifter, der svarer til formålet, fx rejse, ophold eller turnering i forbindelse med skak, evt. af køb i gennem Dansk Skaksalg (køb gennem andre forhandlere dækkes ikke af DSU).

Præcisering af regler for tilmelding:
Efter samråd med Dansk Skak Union ønsker arrangørerne at tilføje følgende omkring tilmelding.
En spiller kan tilmelde sig den gruppe spillerens alder berettiger til eller en højere aldersgruppe.
Vinder spilleren den tilmeldte gruppe erhverves titlen Danmarksmester i den pågældende gruppe, hvis følgende er opfyldt:

DM-titlerne og NM-kvalifikationerne kan kun tildeles medlemmer af Dansk Skak Union med bopæl i Rigsfællesskabet eller værende danske statsborgere og er man Fide-registreret, skal det være igennem Rigsfællesskabet.
De to øverste i U10-, U12-, U14-, U16- og U19-grupperne, kvalificerer sig til Ungdoms-NM i februar 2022.
 
Grupper:
U19 (født 02 eller senere)
U16 (født 05 eller senere)
U14 (født 07 eller senere)
U12 (født 09 eller senere)
U10 (født 11 eller senere)
U08 (født 13 eller senere)
 

Turneringsform:
Turneringen spilles som en ratet turnering under Dansk Skak Union og der spilles i de nævnte grupper efter schweizersystemet, evt. i alle mod alle-grupper. "DSU's turneringssystem" benyttes til rundelægningerne. Ved evt. ligestilling i point afgøres topplaceringer efter de benyttede korrektionssystemer.

Turneringen DSU- og Fide-rates for de grupper, der opfylder betingelserne.
U08, U10 og U12 spiller syv runder med 45 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.
U14, U16 og U19 spiller fem runder med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.

Arrangørerne kan, efter aftale med den ungdomsansvarlige i Dansk Skak Union, lave ændringer af antal runder og betænkningstid, hvis dette måtte blive nødvendigt.


Der spilles efter Fides regler for skak således som disse findes oversat i Skakhåndbogen.

Der er noteringspligt i alle grupper undtagen i U-08, hvor spillerne dog gerne må notere alligevel.
 

Det tilstræbes at grupper ikke slås sammen på tværs af alderstrinene. Titler, præmier, placeringer og kvalifikationer i hver gruppe afgøres uafhængigt af om grupper spiller sammen eller hver for sig.
 

Det er tilladt at komme op til 15 minutter for sent frem til partierne.
 

Turneringen er åben for alle ungdomsspillere, der er medlemmer af DSU, minimum som prøvemedlemmer og som ellers opfylder alderskriterierne for at deltage og som kan deltage iht. dette reglement, herunder reglementet for ratede turneringer.
 

Tidsplan:

 

Afviklingsplan for aldersgrupperne 08, 10 og 12:

1. runde: lørdag   den 2. oktober 2021   kl. 09.00
2. runde: lørdag   den 2. oktober 2021   kl. 11.30
3. runde: lørdag   den 2. oktober 2021   kl. 14.00
4. runde: lørdag   den 2. oktober 2021   kl. 16.30
5. runde: søndag den 3. oktober 2021   kl. 09.00
6. runde: søndag den 3. oktober 2021   kl. 11.30
7. runde: søndag den 3. oktober 2021   kl. 14.00

 

Betænkningstid: 45 minutter + 30 sekunder pr. træk.

 

Afviklingsplan for aldersgrupperne 14, 16 og 19:

 1. runde: fredag   den 1. oktober 2021 kl. 18:30
 2. runde: lørdag   den 2. oktober 2021 kl. 09.00
 3. runde: lørdag   den 2. oktober 2021 kl. 14.00
 4. runde: søndag den 3. oktober 2021 kl. 09.00
 5. runde: søndag den 3. oktober 2021 kl. 14.00

 

Betænkningstid: 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.

 

Præmieoverrækkelse:

Foregår i forbindelse med den enkelte gruppes afslutning. En ansvarlig på spillestedet vil sørge for at fotografere minimum de tre øverste i hver aldersgruppe.

Periode 2021-10-01 .. 2021-10-03
Dansk ratet Ja
Elo ratet Ja
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turnerings komite

Per Rasmussen (formand)

Verner Christensen

Lars Johansen

Hoveddommer Arild Rimestad
Dommere

Tilmeldings muligheder til U-DM 2021

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

Tilmeldte kan muligvis ses på turneringens egen hjemmeside