loading
Arbejder ...

Pige-DM 2022

Indbydelse

Dansk Skak Union indbyder sammen med Boca Juniors og Læseforeningens Skakklub til:

 

PIGE-DM 2022 DEN 5.-6. FEB.

 

*************************************************************************************************************************************************************************************

SPIL SKAK - MØD DINE VENNER OG FÅ OGSÅ NYE VENNER - I ODENSE!

*************************************************************************************************************************************************************************************

Spillested:

Oplyses snarest muligt

 

Tidsrum:

Lørdag den 5. februar til søndag den 6. februar 2022

 

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 26. januar

 

Indskud, bespisning og overnatning:

Oplyses snarest muligt

 

Tilmelding af bespisning og overnatning:

Oplyses snarest muligt

 

Betaling:

Deltagergebyr og forplejning betales senest den 26. januar 2022 på registrerings- og kontonummer: 1551 - 8224862 eller via MobilePay til: 111598

Deltagernavne oplyses i bemærkningsfeltet

 

Grupper:

P08, P10, P13, P16 og P20 – for spillere som fylder henholdsvis. 8, 10, 13, 16 og 20 år (eller er yngre) i 2022

Det er tilladt at deltage i højere aldersgrupper end hvad ens alder berettiger til, hvis dette ønskes

 

Betænkningstid, runder og turneringssystem:

P08 har 30 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles syv runder

P10 har 30 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles syv runder

P13 har 60 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles fem runder

P16 har 60 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles fem runder

P20 har 60 min. pr. spiller pr. parti + 30 sek. pr. træk og der spilles fem runder

Der spilles efter schweizersystemet i alle grupper, evt. i en alle mod alle-gruppe, hvis betingelserne er for det. Ændringer kan forekomme

Det er tilladt at komme op til 15 minutter for sent til rundestart for ens parti, uden at det medfører tab af partiet

Turneringen bliver dansk-ratet, og Fide-ratet, hvis kravene er opfyldte

Der er noteringspligt i alle grupper på nær i P08 og P10, som dog gerne må notere alligevel, da det er anbefalelsesværdigt

 

Tidsplan:

Registrering af spillere lørdag den 6. februar kl. 07.30-08.45

Velkomst: lørdag den 6. februar kl. 08.50

Gruppe P08 og P10: 1. runde lørdag kl. 09.00, 2. runde kl. 11.00, 3. runde kl. 14.00, 4. runde kl. 16.00, 5. runde søndag kl. 09.00 6. runde kl. 11.00 og 7. runde kl. 14.00

P13, P16 og P20: 1. runde lørdag kl. 09.00, 2. runde kl. 14.00, 3. runde kl. 17.00, 4. runde søndag kl. 09.00 og 5. runde kl. 14.00

Præmieoverrækkelserne om søndagen foregår løbende i forbindelse med de enkelte gruppers afslutning

 

Deltagere:

Alle pigespillere der er medlemmer af Dansk Skak Union, minimum som prøvemedlemmer og som ellers opfylder alderskriterierne, er berettiget til at deltage

 

Titler og NM-kvalifikationer:

DM-titlerne og NM-kvalifikationerne kan kun tildeles medlemmer af Dansk Skak Union med bopæl i Rigsfællesskabet eller værende danske statsborgere og er man Fide-registreret, skal det være igennem Rigsfællesskabet. De to øverst placerede i grupperne P13, P16 og P20 kvalificerer sig til Pige-NM 2022 den 22.-24. april i Norge.

Bemærk venligst, at der kan blive mulighed for at nr. 3, 4 osv. også får en plads ved Pige-NM, da Norge som arrangører har lov til at have flere pigespillere med i hver af de tre respektive grupper – P20 (A), P16 (B) og P13 (C), dog ikke flere end 49 % fra et enkelt forbund og disse piger vil blive kontaktet, så snart den endelige tilmelding fra de andre nordiske lande foreligger

 

Præmier:

Der vil være præmier og diplomer til alle deltagerne; til de tre øverst placerede i hver gruppe vil der være guld-, sølv- og bronzepokaler, som afgøres ved korrektion i tilfælde af ligestilling, samt en skakopholds-, rejse- og turneringspræmie a 2000 kr. til danmarksmestrene/nr. 1, dog a 1000 kr. i P08

 

Øvrigt:

Eventuelle spørgsmål stiles Dansk Skak Unions ungdomsansvarlige: Arild Rimestad, udvikling@skak.dk

 

Reglement:

Reglementet for Pige-DM kan ses i sin helhed forneden

 

Skakhåndbogen – Afsnit 4 REGLEMENT FOR DM OG KOORDINEREDE TURNERINGER

 

4.3.6. Bestemmelser for Pige-DM 

4.3.6.1 Grupper og DM-titler 

Grupper: P-08, P-10, P-13, P-16 og P-20 – for spillere som fylder hhv. 8, 10, 13, 16 og 20 (eller er yngre) i året for stævnets afholdelse. 

I hver af disse pigegrupper kåres en ”P-xx Pigedanmarksmester”, hvis der er mindst tre deltagere. 

4.3.6.2 Turneringsform 

Turneringen spilles som en koordineret turnering under Dansk Skak Union og der spilles i de nævnte grupper efter schweizer- eller monradsystemet, evt. i alle mod alle-grupper. Det benyttede program til rundelægningen, samt korrektionsmetoden, skal oplyses af arrangøren før starten på 1. runde. 

Det bør tilstræbes at grupper ikke slås sammen på tværs af alderstrinene. Titler, præmier, placeringer og kvalifikationer i hver gruppe afgøres uafhængigt af om grupper spiller sammen eller hver for sig. 

P-08 og P-10 spiller syv runder med 45 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk, mens P-13, P-16 og P-20 spiller fem runder med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk. 

Turneringen afholdes over en weekend med 1. runde fredag aften og med to runder lørdag hhv. søndag i de ældste grupper og tre runder lørdag hhv. søndag i de yngste grupper.

Arrangørerne kan, efter aftale med den ungdomsansvarlige i Dansk Skak Union, lave ændringer af antal runder og betænkningstid, hvis dette måtte blive nødvendigt.

Der spilles efter Fides regler for skak således som disse findes oversat i Skakhåndbogen. Der er noteringspligt bortset fra i P-08 og P-10, hvor spillerne dog gerne må notere alligevel. 

Alle grupper rates i DSU og alle de grupper, der opfylder betingelserne for Fide-rating, Fide-rates. 

4.3.6.3 Titler, placeringer, præmier og kvalifikationer 

Vinderen i hver gruppe er den spiller, der har scoret flest point og DM-titlerne tilfalder vinderne i de enkelte grupper jf. nedenstående kriterier. Ved ligestilling findes vinderen ved korrektionsberegning.  

P-DM-titler kan kun vindes af spillere som er:

  • medlemmer af Dansk Skak Union, og
  • bosiddende i Rigsfællesskabet eller er danske statsborgere, og
  • hvis de er registrerede i Fide, er registrerede som en repræsenterende del af Rigsfællesskabet. 

Alle øvrige placeringer afgøres efter scorede point og derefter ved korrektion. I alle grupper tilfalder guld, sølv og bronze de tre øverst placerede spillere i gruppen.

I alle grupper er der en øremærket trænings-/turneringspræmie på 2000,- til vinderen. Bemærk at denne præmie udbetales mod indsendelse af dokumentation for udgifter der svarer til formålet, fx rejse, ophold eller trænerhonorar.

De to øverst placerede i gruppe P-13, P-16 og P-20 kvalificerer sig til det individuelle Pige-NM i april.

4.3.6.4 Deltagere 

Turneringen er åben for alle pigespillere, der er medlemmer af DSU, minimum som prøvemedlemmer og som ellers opfylder alderskriterierne for at deltage og som kan deltage iht. dette reglement, herunder reglementet for koordinerede turneringer. 

4.3.6.5 Termin 

Pige-DM bør så vidt muligt afholdes i den næstsidste weekend i januar.

4.3.6.6 Regler for tilskuere, trænere og forældre

Følgende reglement for tilskuere, herunder forældre og ungdomstrænere, vil være slået op og være synligt i spilleområdet:

  • Det er forbudt at blande sig i partierne på nogen måde. Også fx ved overtrædelse af regler som ”rørt brik” eller ”ved tidsoverskridelse”. Kun stævnets dommere må blande sig i partierne.
  • Tilskuere, trænere og forældre bør opholde sig på "tilskuerområder", svarende til at spillebordene var bag en indhegning. Det er således forbudt at gå ind imellem bordene eller opholde sig tæt på spillerne (inden for ca. 2 m). Arrangørerne kan evt. lave fysiske afspærringer til spillebordene fra tilskuerområderne.
  • Det er forbudt at drøfte partierne, ej heller med spillerne, mens partierne er i gang.
  • Det er forbudt at fotografere (og optage video) bortset fra de første ti minutter af hver runde og ellers efter aftale med chefdommeren.
  • I spillelokalerne skal alt elektronisk udstyr (pc’ere, tablets og mobiltelefoner mv.) være slukket (mobiltelefoner evt. indstillet på lydløs)
Periode 2022-02-05 .. 2022-02-06
Dansk ratet Ja
Fide ratet Ja
Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Turnerings komite

Per Rasmussen (formand)

Verner Christensen

Lars Johansen

Hoveddommer Arild Rimestad
Dommere Alle grupper:  Lars Munk Jensen

Tilmeldings muligheder til Pige-DM 2022 English enrolment form

Medlem af Dansk Skak Union

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Medlem af FIDE

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, men medlem af Fide, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

Ikke medlem af Dansk Skak Union

Er du IKKE medlem af Dansk Skak Union, så benyt denne mulighed for at tilmelde dig: Vælg denne mulighed

FIDE member (english)

If you are a member of FIDE and prefers an english enrolment form, then use this option to register: Choose this option
Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
P08 1 2022-02-05 2022-01-26
P10 0 2022-02-05 2022-01-26
P13 1 2022-02-05 2022-01-26
P16 0 2022-02-05 2022-01-26
P20 0 2022-02-05 2022-01-26
Totalt antal tilmeldte 2
Deltagere i gruppen P08
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
- Amanda Skytte 1100 2021-11-28
Deltagere i gruppen P10
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
Deltagere i gruppen P13
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100104481 1469290 Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub 1237 1223 2021-11-27
Deltagere i gruppen P16
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
Deltagere i gruppen P20
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt