loading
Arbejder ...

ØBRO x CXU Nytår 2023

ØBRO x CXU Nytår 2023

Skakforeningen ØBRO & CXU indbyder til ØBRO’s årlige traditionsrige nytårsturnering 27.-30. december 2023.

Bliver turneringen fuldtegnet, kan du efter den 4. december 2023 skrive til Casper Dahl Rasmussen på cd@ghg.dk hvis du vil på venteliste.
Casper Dahl vil holde alle på ventelisten løbende informeret.

Turneringen afholdes som en ægte FIDE-Schweizer med én stor gruppe (max. 60 deltagere), som Elo-rates. 

Præmier: Garanteret 1. præmie på 7.000 kr!
Deling ved ligestilling.
Øvrige præmier afhænger af deltagerantal.
Udover hovedpræmierne vil der være ratingpræmier. Der vil blive oprettet et passende antal præmiegrupper med (ca.) lige mange spillere i hver.

Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100 København Ø.

Program: Hver af dagene 27., 28. og 30. dec. spilles to runder kl. 13-18 og kl. 19-24. Den 29. dec. spilles en runde kl. 19-24.

Fremmøde: Senest 30 minutter efter starttidspunkt ved hver runde. Dog en halv time før ved runde 1.

Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet.

Indskud:

GM/WGM IM/WIM FM/WFM Øvrige(*)
Gratis 200kr 300kr 500kr

(*): De fem først tilmeldte kvindelige deltagere UDEN titel får 100 kr. i rabat på indskuddet.

 

Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden kl. 12.30.

Livedækning: Turneringen live-dækkes med 22 brætter, der vises på chess.com og lichess.com 

Tilmelding: Online-tilmelding på www.dsu.dk med navn, fødselsdag, rating og klub.  Spørgsmål besvares ved at sende en mail til Casper Dahl Rasmussen: cd@ghg.dk.

Mobiltelefoner mm., der medbringes på spillestedet skal afleveres på kontoret inden partiets start.

Vedr. færdigspil som hurtigskak: Henvisning til Skakhåndbogens Afsnit 3.5.7-G  - det præciseres, at enhver anmodning om forlænget spilletid efter stk. G.4 ikke imødekommes - dette sker for at sikre minimum 1 times planlagt pause mellem runderne.

ØBRO nytårslyn: 

Traditionen tro vil der holdes nytårs lyn efter præmieoverrækkelsen. 

Denne turnering er ikke dansk eller fide ratet, man kan dog opnå de eftertragede ØBRO titler!

I år tager vi et indskud på 50kr, alt indskud går kun til præmier.

 

ØBRO’s hjemmeside: www.oebroskak.dk

 

Turnerings organisator: Casper Dahl Rasmussen

Hoveddommer: Martin Reib Petersen

Livemaster: Freja Egelund Grønnemose

 

English:

The chess association ØBRO & CXU invites you to ØBRO's annual traditional New Year's tournament 27-30. December 2023.

If the tournament is fully booked, you can write to Casper Dahl Rasmussen at cd@ghg.dk after 4 December 2023 if you want to be on the waiting list.
Casper Dahl will keep everyone on the waiting list continuously informed.

The tournament is held as a real FIDE-Swiss with one large group (max. 60 participants), as Elo-rates.

Prizes: Guaranteed 1st prize of DKK 7,000!
Sharing by equality.
Other prizes depend on the number of participants.
In addition to the main prizes, there will be rating prizes. An appropriate number of prize groups will be created with (approximately) an equal number of players in each.

Venue: ØBRO's premises, Rosenvængets Allé 31, 2100 Copenhagen Ø.

Programme: Each of the days 27, 28 and 30 Dec. two rounds are played at 13-18 and at 19-24. On 29 Dec. a round is played at 19-24.

Attendance: No later than 30 minutes after the start time for each round. However, half an hour earlier at round 1.

Time control: 40 moves in 2 hours and then ½ hour plus saved time for the rest of the game.

Deposit:

GM/WGM IM/WIM FM/WFM Others (*)
Free 200kr 300kr 500kr


(*): The first five registered female participants WITHOUT a title get DKK 100 off the deposit.
 
Subscription and cash payment of deposits 27/12 before 12.30 p.m.

Live Coverage: The tournament will be covered live with 22 boards appearing on chess.com and lichess.com

Registration: Online registration at www.dsu.dk with name, birthday, rating and club. Questions can be answered by sending an email to Casper Dahl Rasmussen: cd@ghg.dk.

Mobile phones etc. that are brought to the venue must be handed in at the office before the start of the game.

relating to. final game as rapid chess: Reference to the Chess Handbook Section 3.5.7-G - it is clarified that any request for extended playing time according to par. G.4 is not accommodated - this is done to ensure a minimum 1 hour scheduled break between rounds.


ØBRO New Year Blitz:
According to tradition, a New Year's lightning party will be held after the award ceremony.
This tournament is not Danish or fide rated, but you can achieve the coveted ØBRO titles!
This year we take a deposit of DKK 50, all deposits only go to prizes.
 
ØBRO's website: www.oebroskak.dk
 
Tournament organizer: Casper Dahl Rasmussen
Head arbeiter: Martin Reib Petersen
Livemaster: Freja Egelund Grønnemose

Periode 2023-12-27 .. 2023-12-30 Kørestols adgang Der er ikke kørestols adgang
Dansk ratet Ja Fide ratet Ja
Turnerings komite

Kasper Rolf Larssen

 

Hoveddommer Martin Reib Petersen
Dommere

Tilmeldings muligheder til ØBRO x CXU Nytår 2023

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 60 2023-12-27 2023-12-22
Totalt antal tilmeldte 60
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
233196 Ezra Terryn 2217 2217 2023-10-27
100701012 1412914 Andreas Lund Ertbjerg Skakforeningen ØBRO 2020 2038 2023-10-22
100105144 1479814 Andreas Peitersen Skakforeningen ØBRO 1568 1455 2023-10-23
100104886 1767151 Anirudh Nagaraja Skakforeningen ØBRO 1584 1584 2023-10-27
100104306 1463217 Anton Bønsvig Wehding Amager Skakforening 1969 1989 2023-10-28
100100138 1406175 Arne Vagn Møller Amager Skakforening 1782 1812 2023-10-26
101096549 1470094 Asbjørn Vesterkær Slavensky Skak for sjov 1710 1728 2023-10-25
100104605 1471759 August Jalving Frederiksberg Skakforening 1933 1995 2023-12-02
100103365 1409441 Benjamin Lau Jensen Lyngby-Virum Skakklub 1889 1868 2023-10-30
100201725 1423401 Bjarke Gregor Skakforeningen ØBRO 2163 2181 2023-10-28
101095747 1462482 Bjørn Olsen Frederiksberg Skakforening 1625 1747 2023-10-22
100901619 1441060 Christian Sejersen Skakklubben af 1968 1722 1621 2023-10-25
100501586 1449737 Christoffer Vinther Esbjerg Skakforening 1673 1645 2023-10-23
100100124 1407155 Daniel Kokholm Skakforeningen ØBRO 1778 1796 2023-11-02
100104290 1463896 Daniel Tuk Hartsø Jarlskov BMS Skak 2089 2097 2023-10-28
100803420 34149066 Denys Kushyk Helsingør Skakklub 1643 1643 2023-10-29
100800793 1433512 Erol Taskiran Ishøj Skakklub 1714 1773 2023-10-28
0 1709178 FM Mladen Gajic 2297 2297 2023-11-19
100602240 1429221 FM Jens Albert Ramsdal Skakklubben af 1968 2413 2399 2023-10-25
100800106 1400550 FM Mogens Moe Sjælsø Skakklub 2092 2103 2023-10-24
214809 FM Maarten De Vleeschauwer 2307 2307 2023-10-27
100901527 1431412 FM Rasmus Thøgersen Skakklubben af 1968 2348 2321 2023-10-27
100100440 1400681 FM Søren Bech Hansen Skakforeningen ØBRO 2209 2211 2023-10-27
100103864 1444492 FM Viktor Haarmark Nielsen Skakforeningen ØBRO 2376 2372 2023-10-21
100104816 1474456 Freja Egelund Grønnemose Skakforeningen ØBRO 1644 1688 2023-10-26
100800594 1700090 GM Jonny Hector Skakklubben Nordkalotten 2436 2436 2023-10-27
1542486 Heine N Johannessen 2129 2129 2023-10-28
100800419 1401424 Henrik Mortensen Valby Skakklub 1952 1929 2023-10-22
100103713 1016326 Henrik Porte 2158 2158 2023-10-23
100700286 1400142 IM Jens Ove Fries Nielsen Fredericia Skakforening 2385 2378 2023-10-29
100300208 1401688 Jan Kuntz Frem Skakklub 2035 2013 2023-10-29
100103798 1437534 Jens Emborg Skakforeningen ØBRO 1154 1534 2023-10-21
101096089 1464981 Jeppe Hald Falkesgaard Brønshøj Skakforening 2176 2162 2023-10-31
100104508 1468162 Kasper Rolf Larssen Skakforeningen ØBRO 1478 1559 2023-10-21
103104054 1417541 Lars Orio Frederiksberg Skakforening 1837 1881 2023-10-22
100602369 1440675 Lasse Andreas Ramsdal Skakklubben af 1968 1688 1715 2023-10-28
100602138 1440659 Lasse Emil Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 1798 1817 2023-10-31
100102729 1408658 Martin Lee Lauritsen Tåstrup Skakforening 2112 2088 2023-10-27
100800660 1408356 Michael Tandrup Herlev Skakklub 1890 1935 2023-10-23
100602368 1438484 Mikkel Ramsdal Horsens Skakforening 1762 1761 2023-10-25
101097248 1474677 Morten Tuborg Skovvang Tåstrup Skakforening 1769 1625 2023-10-22
100500545 1413155 Niels Skou Skakforeningen ØBRO 2132 2107 2023-10-22
100602805 1474987 Noah Paludan Skakklubben af 1968 1880 1851 2023-10-25
100104574 1470183 Oscar Veiergang Skak for sjov 1962 1989 2023-10-27
102101032 1447432 Paul Brøndal Caïssa Gladsaxe 1981 2024 2023-10-25
100301891 1447467 Peter Sørensen Frem Skakklub 1575 1620 2023-10-27
100800259 1406671 Peter Thorsbro Furesø Skakklub 2180 2169 2023-10-29
103103614 1440667 Poul-Erik Petersen Silkeborg Skakklub Af 1930 1870 1884 2023-10-28
100104481 1469290 Sarah Sima Derlich Nørrebro Skakklub 1749 1745 2023-11-09
100105062 1478931 Silas Ingemann Møller Amager Skakforening 1851 1749 2023-10-26
100400597 1408194 Svend Kjems Hove Skakforeningen ØBRO 1802 1861 2023-10-25
100800374 1409182 Svend Steenstrup Brønshøj Skakforening 1911 1914 2023-10-26
1409751 Ted Henrik Sandbech 1656 2023-10-22
1542478 Theo N Johannessen 1855 1855 2023-10-28
100802293 1418262 Tina Vehl Skakklubben Seksløberen 1728 1779 2023-10-25
102100849 1419820 Tobias Simon Lindgaard Esbjerg Skakforening 1735 1767 2023-10-22
100104067 1446800 Uno Skonnord Skakforeningen ØBRO 2173 2100 2023-10-23
100104462 45059730 Vedant Kumar Saravana Skakforeningen ØBRO 1893 1893 2023-10-21
103111069 1441230 WFM Ellen Fredericia Nilssen Gentofte Skakklub 2192 2161 2023-10-27
100701623 1444972 WFM Ellen Kakulidis Skakforeningen ØBRO 2054 2049 2023-10-25