loading
Arbejder ...

Kalundborg spil når du vil 2

Kalundborg spil når du vil 2

Kalundborg Skakklub indbyder til Spil når du vil turnering, for dem der ikke kan få skak nok og alle andre interesserede.

Rating: Turneringen rates i dansk rating og så vidt muligt også i FIDE rating. 

Spilledage: Turneringen afvikles i perioden 15. marts til 31. maj 2024. Det er muligt at spille partier på Kalundborg Skakklubs klubaften alle onsdage fra kl. 19. Det vil være muligt at få minimatcher og små underturneringer ratet som en del af Spil når du vil turneringen. Vi vil muligvis åbne klubbens lokaler andre dage end onsdage, hold øje her, på klubbens hjemmeside og på Facebook for supplerende spilledage. Spillere der kan blive enige om det, kan også spille andre steder end i klubben.

Hvis en spiller ikke er mødt frem en time efter et aftalt starttidspunkt kan modstanderen kræve partiet vundet.

Turneringssystem: Der spilles i en stor gruppe. Formålet er at give mulighed for, at dem, der ønsker at spille, kan få lejlighed til at spille så meget som muligt. Du må gerne selv udfordre en modstander, og vi hjælper også gerne med at finde en modstander til dig på en klubaften. Man kan i princippet spille partier i turneringen hver dag, dog højst 3 partier samme dag. Det er muligt at spille mod samme modstander flere gange. Første gang man møder en modstander trækkes lod om farverne. Herefter skiftes farve, hver gang samme spillere mødes. Det fleksible turneringssystem gør, at det vil være forskelligt hvormange runder de forskellige spillere får spillet.

Betænkningstid: 90 minutter til hver spiller til hele partiet. Hvis begge spillere har mindre end 1800 i rating, og spillerne er enige om det, kan der spilles med 60 minutter til hele partiet. Hvis der deltager spillere med 2200 i rating eller der over, spilles deres partier med 120 minutter til hele partiet.

Noteringspligt: Begge spillere har noteringspligt, når en spiller har mindre end 5 minutter tilbage til resten af partiet, kan denne spiller undlade at notere. For partier som spilles udenfor klubben kan dommeren kræve at se noteringslisterne, så det er vigtigt, at gemme noteringslisterne til resultatet er registreret i turneringstabellen på skak.dk. For partier som afvikles uden for klubben skal resultatet sendes til esben.christensen@hotmail.com senest dagen efter partiet er spillet.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være slukket under partierne. For partier, der afvikles uden for klubben, gælder en undtagelse for mobiltelefoner, der anvendes som skakur, disse kan være tændt i flytilstand.

Tilmelding: via turneringssystemet her på skak.dk, via e-mail til Esben Christensen på esben.christensen@hotmail.com, eller ved fremmøde på en klubaften. Der kan ske tilmelding helt til sidste dag i spilleperioden.

Indskud: 30 kr. som går til dækning af rating afgift, indskud skal være betalt før en spiller kan spille første parti. Juniorer, der er medlem af Kalundborg Skakklub spiller gratis.  Indskud indbetales enten på klubbens konto reg.nr. 1551 kontonr. 3210809961 (Husk navn) eller kontant/mobil pay (29935396) til Carl Erik Møller ved tilmeldingen. 

Præmier: Der spilles om æren, rating og symbolske præmier til den der har scoret flest points, den der har spillet flest partier og den der har fået den største rating fremgang. En spiller kan højst vinde en præmie.

Der spilles efter Dansk Skak Unions regler for koordinerede turneringer, samt FIDE´s regler for skakspillet, som de er oversat i Skakhåndbogen.

Periode 2024-03-15 .. 2024-05-31 Kørestols adgang Der er kørestols adgang
Dansk ratet Ja Fide ratet Ja
Turnerings komite
Hoveddommer Carl Erik Møller
Dommere Alle grupper:  Esben Christensen

Tilmeldings muligheder til Kalundborg spil når du vil 2

Tilmelding foretages muligvis på turneringens egen hjemmeside

Oversigt over tilmeldinger
Gruppe Deltagere Startdato Tilmeldingsfrist
- 1 2024-03-15 2024-04-30
Totalt antal tilmeldte 1
Deltagere i gruppen -
DSU Fide Navn Klubber Rating (Std.) Fide rating Tilmeldt
100801054 1402307 Esben Christensen Kalundborg Skakklub 2007 2003 2024-01-30